SIA “Otaņķu Dzirnavnieks” ieguldījumi ražošanas modernizācijā

SIA “Otaņķu Dzirnavnieks” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvija Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde” līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000001 iegādāsies ražošanas tehnologiskās iekārtas un veiks teritorijas labiekārtošanas būvdarbus. Projekta īstenošana uzsākta 2022.gada aprīlī un Projekta īstenošana tiks noslēgta līdz 2024. gada 30. aprīlim.Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.