SIA “Otaņķu Dzirnavnieks” ieguldījumi ražošanas modernizācijā

SIA Otaņķu Dzirnavnieks ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā)" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" uzstādīja saules elektro staciju,190 kw jaudu, pašpatēriņam. https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/energoefektivitates-aizdevums-ar-kapitala-atlaidi/

  SIA “Otaņķu Dzirnavnieks” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvija Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde” līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000001 iegādājās ražošanas tehnologiskās iekārtas un veica teritorijas labiekārtošanas būvdarbus. Projekta īstenošana tika uzsākta 2022.gada aprīlī un noslēgta 2023.gada oktobrī.Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

  SIA “Otaņķu Dzirnavnieks” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvija Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrāde” līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000001 iegādājās ražošanas tehnologiskās iekārtas un veica teritorijas labiekārtošanas būvdarbus. Projekta īstenošana uzsākta 2022.gada aprīlī un tiks noslēgta līdz 2024. gada 30. aprīlim.Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.